NVK survey inflammatoir syndroom tijdens pandemie (Pandemic Inflammatory Syndrome)

Er is een mogelijke relatie tussen een inflammatoir syndroom (een Kawasaki-achtig beeld) en COVID-19 bij kinderen. De NVK wil inventariseren hoe vaak sinds begin maart kinderen met een inflammatoir ziektebeeld zijn gezien in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarvoor is een survey ontwikkeld, waarbij voor elke patiënt een nieuwe survey kan worden ingevuld. Vul de survey alleen in als u een dergelijke patiënt te melden heeft.

De survey bestaat uit 4 vragen:

  1. Registrerend ziekenhuis en contactpersoon (kinderarts)
  2. Patiënt: leeftijd en geslacht; datum presentatie (de datum van presentatie hoeft niet op de dag nauwkeurig te zijn; mag +/- 7 dagen)
  3. Klinisch beeld: afvinklijst inflammatoire symptomen en eventuele andere oorzaak
  4. Eventuele relatie met SARS-CoV-2?

Omdat dit een survey betreft onder zorgverleners, zonder direct of indirect herleidbare patiëntengegevens, hoeft dit geen METC-toets te doorstaan. Kinderen met COVID-associatie kunnen worden geïncludeerd in de COPP-studie (zie www.covidkids.nl).

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Namens de NVK,

Willem de Vries

Károly Illy